Dip IT

Paslaugų teikimo sąlygos

Pagrindinės nuostatos

 • Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.dipit.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB „Padažyk” (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
 • Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą), pasirenka mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“. Pirkimo ir pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
 • Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę visi asmenys nuo šešiolikos metų (nepilnamečiai turėdami tevų arba rupintojų sutikimą).

Pardavėjo teisės ir pareigos

 • Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ar duomenų perdavimo klaidomis.
 • Pardavėjas negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti, pataisyti ar papildyti šias  Taisykles apie tai informuodamas elektroninės parduotuvės puslapyje. Pasikeitimai įsigalioja nuo paskelbimo dienos visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
 • Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Pirkėjo teisės ir pareigos

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Pirkėjas gavęs siuntą privalo patikrinti ar siunta nėra išoriškai pažeista (suplyšusi, suglamžyta ar kitaip pažeista) bei patikrinti ar atvyko visos Pirkėjo užsakytos prekės. Tuo atveju jei siunta yra pažeista ir (ar) siunta neatitinka Pirkėjo užsakyto asortimento, kiekio ar kokybės – Pirkėjas per 24 valandas nuo siuntos gavimo privalo kreiptis el. paštu [email protected] ir pranešti apie siuntos pažeidimus ir (ar) neatitikimus .
 • Pirkėjas privalo sumokėti už pasirinktas prekes, jų pristatymo mokestį ir (ar) kitus papildomus mokesčius (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes pirkėjas atsiskaito el. parduotuvėje elektroninės bankininkystes pagalba į rekvizituose nurodytą Pardavėjo sąskaitą.
 • Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas atsiskaitė, kai visa suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.
 • Pardavėjui negavus informacijos apie atliktą apmokėjimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.
 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir informuoti el. paštu [email protected]
 • Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Prekių pristatymas

 • Prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje pristato pardavėjo nurodyta kurjerių įmonė.
 • Įprastai prekės pristatomos per 1-4 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo.
 • Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos.

Prekių grąžinimas

 • Tuo atveju, jeigu prekė (-ės) yra nekokybiška (-os), Pirkėjas privalo apie tai informuoti www.dipit.lt atstovus per 48 valandas. Pirkėjas apie įsigytas netinkamos kokybės prekes gali informuoti el. paštu [email protected]
 • Prekės privalo būti grąžinamos originalioje pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Prieš grąžinant prekes pirkėjas privalo susisiekti su pardavėju nurodytu el. paštu [email protected]
 • Už grąžinamos prekės supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas neprivalo priimti grąžinamos prekės.
 • Tuo atveju jeigu pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinti pinigai už netinkamos kokybės prekes, jis privalo el. paštu pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo. Prašyme Pirkėjas privalo nurodyti: vardą, pavardę, užsakymo numerį, prekės pavadinimą bei kiekį ir grąžinimo priežastį. Pinigai grąžinami per 14 darbo dienas nuo pateikto Pirkėjo prašymo (elektroniniu paštu) atgal į banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už prekes.
 • Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas privalo kreiptis nurodytais el. parduotuvės kontaktais. Vykdyti grąžinimą Pirkėjas gali tik gavęs patvirtinimą iš el. parduotuvės atsakingo darbuotojo.

Asmens duomenų tvarkymas

 • Laikoma, kad Pirkėjas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko interneto svetainėje, dipit.lt socialinių tinklų paskyrose ar siekia pasinaudoti dipit.lt lojalumo programa. Klientas patvirtinta, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą) bei neprieštarauja, kad Pardavėjas tvarkytų pirkėjo asmens duomenis tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo, tiek tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys yra tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų bei nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.
 • Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą el. parduotuvės skiltyje PRIVATUMO POLITIKA.

Informacijos siuntimas

 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais kontaktais (el. paštu [email protected]). Konsultuojame darbo dienos nuo 09:00 iki 17:00 valandos.

Baigiamosios nuostatos

 • Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Visa elektroninėje parduotuvėje www.dipit.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.
 • Kilus papildomiems klausimams galite kreiptis nurodytais kontaktais:

MB Padažyk
Įmonės kodas: 305707986
PVM kodas: LT100013863619
Adresas: Undinės g. 1, Zapyškis LT54321
Adresas korespondencijai: Karaliaus Mindaugo pr. 22-10, Kaunas LT44295
El. paštas: [email protected]

Pirkinių krepšelis